Geluidsmetingen conform Bouwbesluit 2012

Het inheien van palen of intrillen damwanden gaat in veel gepaard met een zekere geluidsbelasting. In sommige situaties wordt gevraagd om deze geluidsbelasting vast te stellen. In zo’n geval is een geluidsmeting de enige oplossing. 

Verkeers- bouw- en industrielawaai

Prosperus Expertise BV meet onder andere verkeers-, bouw- en industrielawaai. Wij adviseren onze opdrachtgevers en stellen akoestische rapportages op. Indien noodzakelijk meten wij meerdere dagen achter elkaar. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor het monitoren van bouw- en sloopwerkzaamheden conform het Bouwbesluit 2012 en de HRMI-99. 

Werkwijze
De meetapparatuur meet continu het geluid tijdens uitvoering van de werkzaamheden. De meetexpert verstuurt dagelijks een rapportage naar de opdrachtgever met hierin de meetresultaten van de afgelopen 24- uur. Tijdens de meting kan de meetapparatuur bij overschrijding van de grenswaarde van het geluidsniveau ook alarmen versturen en audio opnames.

Lees hier meer over de wettekst Bouwbesluit 2012 | Art. 8.4: Geluidhinder

Afb.1: Real time geluidsmeting conform Bouwbesluit 2012

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers